درباره ما

پایگاه خبری یکدلان در مهر ماه سال ۱۳۹۶ با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت  خود را شروع نموده است.
رویکردها
این رسانه دو رویکرد اساسی را دنبال می‌نماید:
الف) پرداختن به مسائل اجتماعی  و مطالبات مردم

ب) پرداختن به مسائل اساسی کشور در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی

وابستگی رسانه
این رسانه وابسته به هیچ حزب، گروه و فردی نمی‌باشد و همواره مشی  خود را دنبال کردن ارزشها و آرمان‌های نظام  اسلامی و مسائل اساسی کشور می داند.

اخلاق حرفه‌ای
رعایت اخلاق‌ و امانتداری و صداقت  در تولید اخبار از اولویت‌های این رسانه می‌باشد.

گردانندگان رسانه
این رسانه توسط هیئت تحریه که شامل افراد اهل قلم در عرصه رسانه  اداره می شود.

تلفن تماس : ۰۹۱۸۵۰۲۵۰۰۸
زمینه فعالیت: سیاسی، اجتماعی